Privacyverklaring

De gegevens die je invoert op de website van twinkelke zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van je bestelling en als je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief voor communicatie d.m.v. e-mail. Je gegevens zullen niet verkocht worden aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar je om gevraagd hebt.

 

Algemeen

Deze privacyverklaring van toepassing op twinkelke. twinkelke respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld zodat wij je een optimale dienstverlening kunnen bieden. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. twinkelke draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door twinkelke verwerkt?

De gegevens die door twinkelke worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.), als ook gegevens die in verband staan met de gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd. Dit laatste is met name om misbruik te voorkomen en eventuele personen die andere bedoelingen hebben te kunnen traceren.

Wat doet twinkelke met je gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Het verwerken van je bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins. Dit alleen in het geval je daar toestemming voor gegeven hebt.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links

De site van twinkelke kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft twinkelke geen invloed en is twinkelke dan ook niet verantwoordelijk.

Beveiliging

Alle gegevens staan op een server. twinkelke hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten

Je kunt altijd aan twinkelke vragen welke gegevens over jou worden verwerkt. Hiertoe kun je ons een e-mail sturen. Ook kun je per e-mail aan twinkelde vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die twinkelke zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen.